UA-158602254-1

תקנון מתן שירות

כללי

השירות תיניתן ללקוחות מגיל 18 ומעלה

יש להגיע 30 דקות לפני זמן הטיפול

לא מומלץ להגיע לטיפול תחת הפשעת אלכוהול או סמים.

הזמנת הטיפול

ֿבהזמנת הטיפול מראש יש למסור פרטי אשראי לביטחון. התשלום בפועל נעשה בהגע לספא במזומן או באשראי. לא מקבלים צ׳קים.
שובר לעיסוי שפג תוקפו לא יכובד.

איחורים

הטיפול יקוצר למאחרים כדי להסתיים בזמן שנקבע מראש.

שינוי/ביטול ההזמנה

שינוי/ביטול הטיפול ניתן לבצע בשליחת מסרון לטלפון 054-303-7414

הודעת שינוי/ביטול לא מתקבלת בעל פה.

חיובים בגין שינוי/ביטול ההזמנה

עד 48 שעות לפני הטיפול - חינם.

עד 24 שעות לפני הטיפול - הלקוח יחויב ב- 25% ממחיר העיסקה.

עד 12 שעות - הלקוח יחויב ב- 50% ממחיר העיסקה.

פחות מ-12 שעות או במקרה אי הופעה לטיפול הלקוח יחוייב במלוא התשלום

ספא ימית © 2013-2019

ספא ימית
מפרץ שלמה 66, חולון
מתחם מקורה בימית

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon